Annonce
Natur

Lys ved Damhussøen: Natur er natur, og der skal ikke være lys i naturen

For enden af regnbuen finder hejren guld i form af en regnbue. Spørgsmålet er om der også snart kommer lys.  Foto. Ulla Mathiasen
Efter det er kommet frem at der er sat penge af til at etablere lys rundt om Damhussøen er debatten gået i gang. Bør der egentlig være lys rundt om Damhussøen? Dansk Naturfredningsforening siger nej.

Selvom der i budgetforhandlingerne er sat penge af til lys rundt om Damhussøen, er det ikke sikkert. I hvert fald ikke hvis du spørger medlem lokalafdelingen af Dansk Naturfredningsafdeling, Hans Preisler.

- Natur er natur, og der skal ikke være lys i naturen, er svaret fra Hans Preisler, da vi ringer til ham og spørger om han tror på at der kommer lys rundt om Damhussøen.

Løb hvor der allerede er lys

- Da Damhussøen jo er fredet, kræve det, at kommunen får en dispensation, og jeg tør godt at sige jeg personligt ikke tror på, at der kommer en dispensation, for Dansk Naturfredningsforening vil uden tvivl sige nej, siger Hans, der derfor hellere ikke kan forstå, hvorfor der overhovet er afsat penge af, før der er kommet en dispensation fra Fredningsnævnet.

Dog så står der i budgetnotatet fra kommunen. at fordi stierne ligger relativt tæt på sø og træer, og det er vigtigt at kortlægge og undersøge dyrelivet for at finde en nænsom og nedadrettet belysningsløsning, som minimerer spildlys til området. Der står desuden:

- Der skal samtidig søges dispensation hos de rette myndigheder, herunder Fredningsnævnet. Der er også sat penge af til at undersøge og kortlægge kortlægning af dyrelivet, og hvordan lys vil påvirke dyrelivet og biodiversiteten samt udvikling og etablering af en belysningsløsning. Derudover er der afsat midler til, at løsningen kan være lav stibelysning med cirka 15 meter afstand imellem lyspunkterne, samt at etableringen kan værne om eksisterende natur.

Der er masser af veje og cykelstier i Vanløse, hvor der er masser af lys. Hvorfor løber man ikke bare der, hvis man ikke har lyst til at løbe i mørke rundt om søen?

Hans Preisler

Nu lytter Fredningsnævnet jo til Dansk Naturfredningsforening. Er der eksempler på at Fredningsnævnet har overrulet en anbefaling fra Dansk Naturfredningsforening?

- Ja, jeg i hvert fald huske en enkelt gang, hvor man lagt lys på cykelstien ved Grønjordssøen. Dog så er det lys der kun tænder, når der er nogen.

Hvorfor synes du, ikke at der skal være lys ved Damhussøen?

- Nu er der jo lys så mange andre steder i Vanløse, så i stedet for at løbe rundt om Damhussøen, så kan man jo løbe der, hvor der er lys. Der er masser af veje og cykelstier i Vanløse, hvor der er masser af lys. Hvorfor løber man ikke bare der, hvis man ikke har lyst til at løbe i mørke rundt om søen?

Hvor sikker er du på at der ikke kommer lys rundt om søen?

- Min vurdering er ikke, at der kommer lys, men jeg kender ikke hele verdenen.

VanløseLIV har spurgt Cecilila Lonning-Skovgaard, hvad hun siger til udmeldingen fra Hans Preisler.

- Jeg er opmærksom på problemstillingen, der hører under Teknik- og Miljøforvaltningen, og jeg forventer, at de har styr på det, når de i budgetnotatet vurderer, at det kræver en dispensation fra fredningen for at etablere belysning på stierne, hvis den etablerede belysning er tilstrækkelig nænsom over for dyrelivet og uden en negativ påvirkning af biodiversiteten, svarer hun i en mail.

Annonce