Annonce
Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

Tallene er vendt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet LANDMÅLERFIRMAET CARSTEN REENBERG A/S i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -141.203 til 161.730 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 175.681 kroner efter skat, faldt formuen i LANDMÅLERFIRMAET CARSTEN REENBERG A/S fra 2,2 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Reenberg. I første omgang er det Carsten Reenberg og Carsten Reenberg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Reenberg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LANDMÅLERFIRMAET CARSTEN REENBERG A/S anbragt i branchen "Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor Landmålerbranchen, med udførelse af landmålingsvirksomhed, og hertil beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Complete Event ApS i Ballerup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Complete Event ApS i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -521.000 til 667.952 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 570.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra -294.000 til 220.866. Virksomheden ledes af direktør Christian Brøckner Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Brøckner Nielsen og Linus Emil Spon. I Erhvervsstyrelsens register er Complete Event ApS anbragt i branchen "Event catering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som eventbureau og anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Cibicom A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Cibicom A/S, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 52,8 millioner til 60,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 67,6 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 71 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 82 ansatte - en fremgang på 15,49 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 171,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 169,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 401,8 millioner til 453,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Meister og Søren Fæster. Virksomheden ejes af DK Infrastructure Bidco ApS. Cibicom A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fastnetbaseret telekommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive broadcast infrastrukturaktiver inklusive telekommunikationsnet, og at tilbyde broadcasting- og transmissionstjenester, og at udføre anlægsarbejder, drift og vedligeholdelse af sendestationer og sendeudstyr samt anden hermed beslægtet virksomhed, herunder udlejning af udstyr og ledig mastekapacitet samt eventuel mulltiplexoperatørvirksomhed, EPG (Electronic Programme Guide)- operatørvirksomhed og CA (Conditional Access)- operatørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ballerup-virksomheden Cibicom Services A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cibicom Services A/S, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 9,0 millioner til 6,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 60 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 54 ansatte - en nedgang på 10 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 46,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 39,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 45,9 millioner til 52,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Bekker Bønnelykke. Virksomheden ejes af CIBICOM A/S. Cibicom Services A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at levere ingeniørtekniske ydelser, installation, test, integration, vedligeholdelse, drift og reparation af tele- og dataudstyr, produktion af kabler samt naturlig forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i BallerupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DK Infrastructure Bidco ApS, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 27,8 millioner til 21,1 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 38,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 138 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 140 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 224,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 216,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 126,2 millioner til 157,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Meister. Virksomheden ejes af DK Infrastructure Midco 2 ApS. DK Infrastructure Bidco ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele i andre virksomheder samt at levere management services og dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: J S E Ejendomsservice ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i J S E Ejendomsservice ApS, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 200.591 til 631.942 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 763.889 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Sønderholm Eriksen. I første omgang er det J S E Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Sønderholm Eriksen, der er den dominerende ejer. J S E Ejendomsservice ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: El-virksomhed i Ballerup fik større overskud end året førKA ELECTRIC ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 175.589 til 210.923 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 164.520 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i KA ELECTRIC ApS fra 577.675 til 442.195 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Høvdinghoff Andersen. I første omgang er det KA HOLDING AF 30.04.2008 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Høvdinghoff Andersen, der er den dominerende ejer. KA ELECTRIC ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er el-installationsfirma og anden dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ballerup-virksomheden Qwaser Komplementarselskab ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Qwaser Komplementarselskab ApS, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 86.532 til 70.635 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 41.600 kroner til 42.853 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 219.955 til 275.194. Virksomheden ledes af direktør Karsten Lund. Virksomheden ejes af HEVA HOLDING ApS, KLU INVEST ApS, GAARDE ApS, AXLEARNING DENMARK ApS, INTELLY BUSINESS SOLUTIONS ApS, TVP Invest ApS og AX ERP Invest ApS. Qwaser Komplementarselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forestå investeringer i værdipapirer i anlægsøjemed og efter bestyrelsens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet MEC ApS i Ballerup i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -821.305 til 3,3 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 6,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 47 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 48 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 24,4 millioner kroner til 30,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra 23,8 millioner til 26,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dan Larsen. Virksomheden ejes af APEM SAS. I Erhvervsstyrelsens register er MEC ApS anbragt i branchen "Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og at drive virksomhed inden for handel og industri, samt anden hermed efter bestyrelsens skøn forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Qwaser P/S i BallerupQwaser P/S, der er en virksomhed i Ballerup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 401.751 til 98.249 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,2 millioner kroner til 14,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 901.751 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Lund. Virksomheden ejes af Brian Anders Løvenbalk Refshauge, Karsten Lund, HEVA HOLDING ApS, GAARDE ApS, AXLEARNING DENMARK ApS, Qwaser Komplementarselskab ApS, TVP Invest ApS og AX ERP Invest ApS. Qwaser P/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udbyde Microsoft Dynamics 365 (og tilhørende produkter) konsulentydelser til primært virksomheder, der ønsker at implementere 365 eller som underleverandører til Microsoft 365 konsulenthuse, placeret i Danmark eller engelsktalende markeder samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Capto A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Capto A/S, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,1 millioner til 5,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 15,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 15,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra -7,1 millioner til -3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frank Kragelund Hansen. Virksomheden ejes af EG Danmark A/S. Capto A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, udvikling og konsulentvirksomhed indenfor edb-områdetKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ballerup-virksomheden Iptor Denmark A/sOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Iptor Denmark A/s, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 784.000 til 689.142 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 867.000 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 3 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christopher Catterfeld. Virksomheden ejes af Iptor Supply Chain Systems AB. Iptor Denmark A/s har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive EDB konsulentvirksomhed koncentreret omkring IBM's datamaskiner samt salg af programvarerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Robert Bosch A/S i Ballerup ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Robert Bosch A/S, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 16,8 millioner til -2,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 20,1 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 187 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 193 ansatte - en fremgang på 3,21 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 149,1 millioner kroner til 151,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 63 millioner til 60,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Thore Henjum Pedersen. Virksomheden ejes af Robert Bosch Investment Nederland B.V.. Robert Bosch A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel fortrinsvis med tekniske og elektroniske artiklerKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Henkel Denmark A/S får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Ballerup-virksomheden Henkel Denmark A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10,5 millioner til -14,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -8,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 25, året før var det 26. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 37,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 32,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 255,2 millioner til 238,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Micael Thomas Forsberg. Virksomheden ejes af Henkel Norden Aktiebolag. Henkel Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er drift, salg og markedsføring af produkter og hermed relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Larsen´s Fugeservice ApSBallerup-virksomheden Larsen´s Fugeservice ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8000 til -224.776 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 375.000 kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 507.000 kroner i det foregående regnskab til 294.634 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 756.000 til 575.940 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Carl Munck Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Carl Munck Larsen. Larsen´s Fugeservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt hermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendommen Råmosevej 28 ApS fik større overskud end året førEjendommen Råmosevej 28 ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 109.419 til 134.254 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 268.690 kroner til 283.279 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 193.905 til 298.027. Firmaet ledes af en direktion, der består af Flemming Berg og Bo Glad Kristiansen. I første omgang er det FB RUSTFRI/ALU ApS og STRICT DESIGN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Berg og Bo Glad Kristiansen, der er de dominerende ejere. Ejendommen Råmosevej 28 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af udlejningsejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Ballerup tjente flere penge i seneste regnskabHTL Gruppen Danmark ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1332 til 90.330 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 222.939 kroner til 251.575 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 41.332 til 113.857. Firmaet ledes af en direktion, der består af Miklas Trasborg Hansen Ladegaard og Daniel Trasborg Hansen Ladegaard. I første omgang er det HTL Gruppen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Miklas Trasborg Hansen Ladegaard og Daniel Trasborg Hansen Ladegaard, der er de dominerende ejere. HTL Gruppen Danmark ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhedstjenester, facility services, property management, administration, byggeri, istandsættelse og renovering, samt hvad bestyrelsen finder beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Ballerup tjente flere penge i seneste regnskabHTL Gruppen Danmark ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1332 til 90.330 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 222.939 kroner til 251.575 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 41.332 til 133.728. Firmaet ledes af en direktion, der består af Miklas Trasborg Hansen Ladegaard og Daniel Trasborg Hansen Ladegaard. I første omgang er det HTL Gruppen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Miklas Trasborg Hansen Ladegaard og Daniel Trasborg Hansen Ladegaard, der er de dominerende ejere. HTL Gruppen Danmark ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhedstjenester, facility services, property management, administration, byggeri, istandsættelse og renovering, samt hvad bestyrelsen finder beslægtet hermed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Ballerup ryger fra overskud til underskudOverskuddet i CJ Company ApS, der er et firma i Ballerup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3207 til -105.535 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 139.250 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 271.697 i det foregående regnskabsår til 111.531 - et fald på -59 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 149.635 til 44.101 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Jovan Andonovski. I første omgang er det Cubio ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Jovan Andonovski, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CJ Company ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er udvikling og design af produkter, services og systemerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Ballerup ryger fra overskud til underskudOverskuddet i UNIVERSAL-ISOLERING OG ENTREPRENØR ApS, der er et firma i Ballerup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 22.859 til -84.916 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 174.452 kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 111.293 kroner i det foregående regnskab til 80.312 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 384.491 til 202.398 kroner . Virksomheden ledes af direktør Birger Hamann. I første omgang er det Birger Hamann og Jonna Petersen, der står som ejere. I sidste ende er det Birger Hamann, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er UNIVERSAL-ISOLERING OG ENTREPRENØR ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive isolerings- og anden entreprenørvirksomhed, samt handel, reparation, fi- nanciering og import
Overskuddet stiger: Virksomhed i Ballerup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DBC Digital A/S, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,5 millioner til 5,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 145 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 143 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 108,4 millioner kroner til 109,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 30,7 millioner til 35 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jane Wiis. Virksomheden ejes af KL. DBC Digital A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål og vision er at levere informationsservice i form af katalogisering, informationsberigelse og anden eksponering af data og vidensressourcer samt udvikling og drift af strukturer til udveksling af sådanne data og vidensressourcer. Selskabets primære virkefelt er biblioteker og undervisningsinstitutioner samt de ydelser, biblioteker og undervisningsinstitutioner leverer til deres brugere. Såfremt selskabet efter beslutning i bestyrelsen udbyder ydelser uden for dette primære virkefelt i konkurrence med andre udbydere, skal der være tale om ydelser med nær tilknytning til grundydelserne. Der skal regnskabsmæssigt kunne gøres selvstændigt rede for økonomien i aktiviteter uden for det primære virkefeltKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vilubia ApS i Ballerup ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Vilubia ApS, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 208,8 millioner til -22.457 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,0 milliarder i det foregående regnskabsår til 839.284 - et fald på -100 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 189,2 millioner til 169.527 kroner . Virksomheden ledes af direktør Brian Villumsen. I første omgang er det Vilubia Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Villumsen, der er den dominerende ejer. Vilubia ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at drive IT- og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Ballerup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ballerup-virksomheden TM Management ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 208.555 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 407.184 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Thomas Leerberg Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Leerberg Madsen. I Erhvervsstyrelsens register er TM Management ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive et telemarketingsvirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Ballerup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mankov VVS ApS, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 294.118 til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 1,4 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Schjødt Mankov. I første omgang er det Mankov Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Schjødt Mankov, der er den dominerende ejer. Mankov VVS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive VVS-virksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Styrke ApSBallerup-virksomheden Styrke ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6000 til -16.877 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 55.000 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2000 kroner året før til -5859 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 101.000 til 87.950 kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Strandqvist. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Strandqvist. Styrke ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved udlejning af ejendom samt handels- og produktionsvirksomhed og andre hermed beslægtede erhvervKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ballerup-virksomheden Snedkermester Peter Jørgensen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 113.384 til -11.550 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 302.019 kroner i det foregående regnskab til 165.305 - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 83.905 til 72.298 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Jan Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Jan Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er Snedkermester Peter Jørgensen ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og håndværk og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i BallerupBallerup-virksomheden R.M.S Service ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -39.289 til -436.935 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 96.651 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 297.704 kroner i det foregående regnskabsår til 789.016 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 44.286 til -362.649 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Raed Mohammed Mustafa Samar. Virksomhedens reelle ejere er Raed Mohammed Mustafa Samar. R.M.S Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at afhentning, sortering, transport og udbringning (både nationalt og internationalt) af brevpost- og pakker. Branchen omfatter også husstandsomdeling og avisdistributionKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Digital Radio Cibicom A/S fik større overskud end året førDigital Radio Cibicom A/S, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 52.345 til 93.281 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 59.660 kroner i det foregående regnskabsår til 102.271 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 603.542 til 676.319. Firmaet ledes af en direktion, der består af Michael Meister og Søren Fæster. Virksomheden ejes af DK Infrastructure Bidco ApS. Digital Radio Cibicom A/S hører hjemme i branchen "Fastnetbaseret telekommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive broadcast infrastrukturaktiver, at tilbyde broadcasting- og transmissionstjenester, og at udføre anlægsarbejder, drift og vedligeholdelse af sendestationer og sendeudstyr samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Sense Solutions ApS i Ballerup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ballerup-virksomheden Sense Solutions ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -331.672 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -34.967 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Michael Meister. Virksomheden ejes af MICRO TECHNIC A/S og DK Infrastructure Bidco ApS. Sense Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af kommunikationsudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er drive virksomhed ved at udvikle IOT-teknologiske løsninger og/eller produkter til industrien samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Cibicom Mobility ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Ballerup-virksomheden Cibicom Mobility ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -5,0 millioner til -2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Selskabets bruttotab er forbedret fra -1,7 millioner kroner til -1,3 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 2,4 millioner til 16,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Meister. Virksomheden ejes af CIBICOM A/S. Cibicom Mobility ApS hører hjemme i branchen "Trådløs telekommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af mobile telekommunikationssystemer og handel med services og produkter relateret til detteKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Ballerup fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i OP 2010 ApS, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 403.971 til 470.335 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -17.533 kroner til -13.422 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra -1,7 millioner til -1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Marquard Djurslund Hansen. I første omgang er det 4MAJO ApS og ERIK SKOVLUND HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Skovlund og Claus Marquard Djurslund Hansen, der er de dominerende ejere. OP 2010 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at have kapitalbesiddelser, aktive som passive, af enhver art samt udøve enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Delta Invest ApSBallerup-virksomheden Delta Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13.270 til -17.859 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 48.428 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6780 kroner til -6770 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 195.204 til 177.345 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Smith og Claus Marquard Djurslund Hansen. I første omgang er det Lars Smith, Claus Marquard Djurslund Hansen, 4MAJO ApS og LMBL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Smith og Claus Marquard Djurslund Hansen, der er de dominerende ejere. Delta Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage såvel aktive - som passive investeringer i værdipapirer, aktier, obligationer og andet hermed sidestillet samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Cibicom Property A/S i Ballerup er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Cibicom Property A/S i Ballerup i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -616.080 til 1,6 millioner kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -51.874 kroner året før til 2,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 7 millioner til 8,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Meister og Søren Fæster. Virksomheden ejes af DK Infrastructure Bidco ApS. Cibicom Property A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved investering i fast ejendom, udlejning heraf samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Cibicom Supply A/S i Ballerup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ballerup-virksomheden Cibicom Supply A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -22.201 kroner. Årets bruttotab var på -21.061 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 400.000 til 382.683 kroner . Selskabet ledes af direktør Morten Bekker Bønnelykke. Virksomheden ejes af CIBICOM SERVICES A/S. Cibicom Supply A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge telemaster og master, samt levere ingeniørtekniske ydelser, installation, test, integration, vedligeholdelse, drift og reparation af tele-og dataudstyr, produktion af kabler samt naturlig i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BallerupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i DK Snedker Service Aps, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 114.936 til 8268 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 125.666 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 811.818 kroner til 949.068 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 224.334 til 228.600. Firmaet ledes af direktør Dennis Kistrup. Virksomhedens reelle ejere er Dennis Kistrup. DK Snedker Service Aps hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udføre snedkerarbejde samt anden hermed forbundet aktivitet
Overskud hos Conscious Convenience ApSEfter et underskud året før kom der sidste år pluds på bundlinjen i Ballerup-virksomheden Conscious Convenience ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 182.522 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 182.522 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 34.609 til 176.976. Selskabet ledes af direktør René Channouf Jacobsen. I første omgang er det Channouf ApS og J. K.S Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det René Channouf Jacobsen, der er den dominerende ejer. Conscious Convenience ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BallerupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i MICRO-PC ApS, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 41.785 til 13.546 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 419.613 kroner i det foregående regnskab til 413.798. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen i MICRO-PC ApS var ligesom året før på 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Møller. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Møller. MICRO-PC ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at etablere og drive en økonomisk sund virksomhed indenfor det elektrotekniske område
Går tilbage: Virksomhed i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ballerup-virksomheden AC Group Danmark IVS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 69.984 til -9235 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 103.448 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 91.609 kroner året før til -9143 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -9235 kroner efter skat, voksede formuen i AC Group Danmark IVS sidste år fra 92.856 til 99.165 . Virksomheden ledes af direktør Ali Hameed Abdulameer. I første omgang er det AC Group Holding IVS, der står som ejer. I sidste ende er det Camilla Honore Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er AC Group Danmark IVS anbragt i branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde serviceydelser indenfor køkken/kantine samt stå for kantinedrift samt catering. Derudover importerer firmaet vin som sælges engros
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vanløses virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Skuldrene sænkes, så snart du går ned ad trapperne: Velkommen til byens mentale oase

Børnehave frygter Fenger-byggeri

Børnehave er nabo til Fenger-byggeri: Vi er bekymrede for vores børn

Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

Vanløse

Kenneth fra Vanløse har opfundet en sugerørsrenser, som gør kloden renere

Groenewegen triumferer i Sønderborg efter massespurt

Skal Vanløse have en trold?

Skal trolden Ivan flytte fra Sydhavnen til Vanløse?

Tour de france

Tidligere cykelrytter Andreas Lund: - Jeg håber, der kommer masser af sidevind på Storebæltsbroen

Blotter i Vanløse

Ekspert: Derfor er blotter-sagen fra Vanløse atypisk

Coronaen strammer grebet om Europa, mens vi valfarter på sommerferie: Se her, hvor galt det står til på dit rejsemål

TRAFIK

Gavebod til københavnske cyklister: Her vil overborgmester lave ensrettede cykelstier og flere fartbump

Stigende boligpriser i starten af året varer ikke ved, siger cheføkonom: Nogle vil opleve, at de ikke kan låne så meget, som de troede

Farlig vej

Så skete det igen: Uheld på Jyllingevej

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Havekoncerter i Vanløse

Man har et standpunkt, til man tager et nyt: - Jeg tog fejl og fortsætter med havekoncerter

Annonce