Annonce
Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i In House Design ApS i BallerupIn House Design ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 296.453 til 134.158 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 593.723 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 104.230 kroner efter skat, faldt formuen i In House Design ApS fra 1,9 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lisbeth Sand. I første omgang er det Sand Holding-Helsingør ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lisbeth Sand, der er den dominerende ejer. In House Design ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive reklamebureau og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nordic WET ApS i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -8134 til 206.369 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 611.015 kroner til 791.213 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra 61.876 til 219.254. Virksomheden ledes af direktør Dennis Daugård Hansen. I første omgang er det Daugård ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Daugård Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nordic WET ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er konsulent arbejder som ingeniør indenfor vand og miljøKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Ballerup fik større overskud end året førLG Malykke ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23.972 til 29.929 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 25.586 kroner til 33.836 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 101.985 til 124.341. Firmaet ledes af direktør Linda Getreuer Malykke. Virksomhedens reelle ejere er Linda Getreuer Malykke. LG Malykke ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med elektriske husholdningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber, samt drive handel med køb og salg af kaffemaskiner og kaffemøller til professionelt brug, tillige dertil hørende reservedele og salg og service heraf
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BallerupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Forsikringsforeningen GF-Veteran F.M.B.A, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 598.839 til 471.275 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 598.839 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 982.035. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 4,4 millioner til 4,8 millioner. Forsikringsforeningen GF-Veteran F.M.B.A hører hjemme i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, som foreningen har valgt at samarbejde med. Formålet søges gennemført ved: - at styrke og udvikle medlemmernes indflydelse som forsikringstagere i GF Forsikring - at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og servicemæssige fordele for medlemmerne - at drive erhvervsmæssig virksomhed, som støtter foreningens formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BallerupAM Superbyg ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 251.308 til 38.718 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 22.566 kroner efter skat, faldt formuen i AM Superbyg ApS fra 724.021 til 686.587 kroner . Virksomheden ledes af direktør Audrius Masaitis. Virksomhedens reelle ejere er Audrius Masaitis. AM Superbyg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive entreprenørvirksomhed, herunder udfører opgaver indenfor tømrer, murer samt andre håndværksfagKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet GLARMESTER SEWOHL ApS i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -154.615 til 83.443 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -74.664 kroner året før til 81.444 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 43.211 kroner efter skat, faldt formuen i GLARMESTER SEWOHL ApS fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør René Sewohl. Virksomhedens reelle ejere er René Sewohl. I Erhvervsstyrelsens register er GLARMESTER SEWOHL ApS anbragt i branchen "Glarmestervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive glarmestervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lyngemetoden ApS i BallerupLyngemetoden ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 577.655 til 125.240 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 606.024 i det foregående regnskabsår til 161.538 - et fald på -73 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 87.996 kroner efter skat, faldt formuen i Lyngemetoden ApS fra 627.493 til 215.489 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Mendoza Lynge. I første omgang er det MP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Mendoza Lynge, der er den dominerende ejer. Lyngemetoden ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er et drive et online socialiseringsprogram til udsatte ungeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i BallerupBallerup-virksomheden UNGDOMSPROBLEMER.DK ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1907 til -10.598 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 247.584 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1907 kroner til -19.043 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra 472.931 til 515.946. Virksomheden ledes af direktør Søren Mendoza Lynge. I første omgang er det MP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Mendoza Lynge, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er UNGDOMSPROBLEMER.DK ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at konsulentvirksomhed samt foredragsvirksomhed og livsstilssamtaler for udsatte ungeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dreamcenter ApS i Ballerup går fra overskud til underskudOverskuddet i Ballerup-virksomheden Dreamcenter ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 24.868 til -53.968 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 24.868 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 31.882 kroner året før til -52.655 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 50.286 til 39.719 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Mendoza Lynge. I første omgang er det MP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Mendoza Lynge, der er den dominerende ejer. Dreamcenter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er foredragsvirksomhed, herunder salg og produktion af bøger og DVD for udsatte ungeKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kiropraktorerne WestLoft Ballerup ApS i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -139.006 til 132.937 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra -166.795 til -63.104. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob West og Marianne Hartwig Balslev. I første omgang er det KIROPRAKTOR JACOB WEST HOLDING ApS, KIROPRAKTOR JONAS LOFT HOLDING ApS og Kiropraktor Marianne Hartwig Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob West, Jonas Krogh Loft og Marianne Hartwig Balslev, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kiropraktorerne WestLoft Ballerup ApS anbragt i branchen "Kiropraktorer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve kiropraktisk virksomhed samt aktiviteter der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Taxa-virksomhed i Ballerup fik igen tabBallerup-virksomheden Copenhagen LemoTaxa ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -68.484 til -84.485 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -68.484 kroner året før til 203.020 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -28.484 til -112.969 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Fazel Rahman Kader. Virksomhedens reelle ejere er Fazel Rahman Kader. Copenhagen LemoTaxa ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Virksomhed i Ballerup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ballerup-virksomheden OP Finance ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -12.819 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -11.015 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Martin Erik Flensburg. I første omgang er det OP Finance AB, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Erik Flensburg og Mats Göran Daniel Olofsson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er OP Finance ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og udleje af entreprenørudstyr, og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ballerup-virksomheden Holistic Recruitment APS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 209.576 til -15.710 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 337.598 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 844.793 kroner i det foregående regnskab til 546.385 - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 198.076 til 23.892 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Sander Phoenix Morgengaard. Virksomhedens reelle ejere er Torben Sander Phoenix Morgengaard. I Erhvervsstyrelsens register er Holistic Recruitment APS anbragt i branchen "Arbejdsformidlingskontorer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at sælge HR samt rekrutterings ydelser såvel løsninger. Dette kan ske som interim ansættelser, projekt ansættelser eller som ad hoc opgave løsninger tillige leverancer
Nyt regnskab: Emil Wolff ApS i Ballerup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ballerup-virksomheden Emil Wolff ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -56.272 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 110.717 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Emil Wolff Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Emil Wolff Madsen. Emil Wolff ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er inden for selskabslovens rammer at yde konsulentbistand og i øvrigt drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Anne Kringelum ApS fik større overskud end året førAnne Kringelum ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 162.475 til 201.160 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 554.939 kroner i det foregående regnskabsår til 875.932 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 252.753 til 353.158. Firmaet ledes af direktør Anne Kringelum. Virksomhedens reelle ejere er Anne Kringelum. Anne Kringelum ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bogføring og regnskabsmæssig assistance samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Finn Kollerup ApS i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Finn Kollerup ApS, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 570.584 til -312.283 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 570.584 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,4 millioner i det foregående regnskabsår til 550.752 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 477.854 til 174.469 kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Kollerup. Virksomhedens reelle ejere er Finn Kollerup. Finn Kollerup ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er konsulentvirksomhed, ideudvikling og afholdelse af kurser med fokus på ideudviklingKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KSP Gulve ApS i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -45.220 til 87.239 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 86.972 kroner i det foregående regnskabsår til 235.286 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra -93.870 til -8479. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Fuhr Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Fuhr Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er KSP Gulve ApS anbragt i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med håndværk og industri, navnlig ved lægning og udskiftning af gulve samt anden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Reklamevirksomhed i Ballerup tjente flere penge i seneste regnskabBizCall ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.531 til 753.169 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 123.083 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 93.482 til 627.229. Firmaet ledes af direktør Chris Christiansen. I første omgang er det CHRIS CHRISTIANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Chris Christiansen, der er den dominerende ejer. BizCall ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af konulentydelser og lign. for kunder, samt anden hertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Ballerup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ballerup-virksomheden CEMPUR ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 299.403 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 633.572 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Heide. I første omgang er det TaTahagge ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Heide, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CEMPUR ApS anbragt i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at er at drive virksomhed inden for gulvbelægning og vægbeklædning, herunder udvikling og udførelse heraf samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Climates Biosecurity ApS i Ballerup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ballerup-virksomheden Climates Biosecurity ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5891 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -6938 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Signe Steen Risager. I første omgang er det SIGNE STEEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Signe Steen Risager, der er den dominerende ejer. Climates Biosecurity ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at forske i og videreudvikle desinficeringsløsninger til fødevare- og biosikkerhed med hjælp fra robotteknologiKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Climates ApS i Ballerup går fra overskud til underskudOverskuddet i Ballerup-virksomheden Climates ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 667.604 til -752.036 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 667.604 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,8 millioner i det foregående regnskabsår til 704.228 - et fald på -60 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 598.201 til 9794 kroner . Virksomheden ledes af direktør Signe Steen Risager. I første omgang er det SIGNE STEEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Signe Steen Risager, der er den dominerende ejer. Climates ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at yde rådgivning og tjenesteydelser indenfor klimaforbedring i ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Climates Health Tech ApS i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Climates Health Tech ApS, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 244.949 til -197.503 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 244.949 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 295.241 i det foregående regnskabsår til 43.556 - et fald på -85 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 249.331 til 95.262 kroner . Virksomheden ledes af direktør Signe Steen Risager. I første omgang er det SIGNE STEEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Signe Steen Risager, der er den dominerende ejer. Climates Health Tech ApS hører hjemme i branchen "Andre rengøringsydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at forske i og videreudvikle desinficeringsteknologi til helse, fødevarer og andre produktionsvirksomheder med robotteknologiKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Holte Vinlager Ballerup ApS i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holte Vinlager Ballerup ApS, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 156.104 til -131.648 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 172.778 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 566.776 kroner til 697.859 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 501.131 til 397.311 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Ulrik Madsen. I første omgang er det BJØRNSON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Ulrik Madsen, der er den dominerende ejer. Holte Vinlager Ballerup ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel med salg af vin, spiritus og beslægtede varer med heraf afledede aktiviteter og investering alt efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Morten Nielsen Rådgivning ApS fik millionoverskudMorten Nielsen Rådgivning ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 198.692 til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -136.433 kroner til -403.072 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,6 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Morten Nielsen Rådgivning ApS fra 80,2 millioner til 76,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Mygind. Virksomhedens reelle ejere er Morten Mygind. Morten Nielsen Rådgivning ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for IT-branchen, herunder gennem investering i andre selskaber inden for IT-branchenKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ballerup-virksomheden Signwork ApSSignwork ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 16,4 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte - en nedgang på 46,15 procent. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 24,0 millioner i det foregående regnskabsår til 4,4 millioner - et fald på -82 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 853.509 kroner efter skat, faldt formuen i Signwork ApS fra 7,3 millioner til 936.427 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Søndergaard Guldbæk. I første omgang er det LS GULDBÆK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Søndergaard Guldbæk, der er den dominerende ejer. Signwork ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og handel med skilte samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Konsulentvirksomhed i Ballerup har skåret underskuddet nedBallerup-virksomheden PERLSEC ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -11.952 til -7460 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 66.567 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -11.952 kroner til -7460 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 61.173 til 51.712 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er PERLSEC ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling af IT, herunder konsulentbistand vedrørende IT samt anden hermed beslægtet virksomhed
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vanløses virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vanløse

Morten og Camilla står klar med bil på Vanløse Station: - Hvis nogen mangler et lift eller sted at sove, bør vi alle hjælpe

Byliv

Skuldrene sænkes, så snart du går ned ad trapperne: Velkommen til byens mentale oase

Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

Børnehave frygter Fenger-byggeri

Børnehave er nabo til Fenger-byggeri: Vi er bekymrede for vores børn

Overblik: Flere dræbte og sårede efter skyderi i Field's - politiet vil ikke udelukke terror

Vanløse

Kenneth fra Vanløse har opfundet en sugerørsrenser, som gør kloden renere

Skal Vanløse have en trold?

Skal trolden Ivan flytte fra Sydhavnen til Vanløse?

Tour de france

Tidligere cykelrytter Andreas Lund: - Jeg håber, der kommer masser af sidevind på Storebæltsbroen

Coronaen strammer grebet om Europa, mens vi valfarter på sommerferie: Se her, hvor galt det står til på dit rejsemål

TRAFIK

Gavebod til københavnske cyklister: Her vil overborgmester lave ensrettede cykelstier og flere fartbump

Stigende boligpriser i starten af året varer ikke ved, siger cheføkonom: Nogle vil opleve, at de ikke kan låne så meget, som de troede

Blotter i Vanløse

Ekspert: Derfor er blotter-sagen fra Vanløse atypisk

Farlig vej

Så skete det igen: Uheld på Jyllingevej

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Annonce