Annonce
Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

Nedad: Tandlæge-virksomhed i Ballerup fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Tandlægeselskabet Lisa Steglich-Kragenskjold ApS, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -370.615 til -414.282 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 14.647 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 18 ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 8,5 millioner kroner til 9,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,7 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lisa Steglich-Kragenskjold. Virksomhedens reelle ejere er Lisa Steglich-Kragenskjold. Tandlægeselskabet Lisa Steglich-Kragenskjold ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: People Vision ApS i Ballerup går fra overskud til underskudOverskuddet i Ballerup-virksomheden People Vision ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 47.274 til -64.033 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 47.274 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 216.933 kroner til 290.043 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 8034 til -40.000 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Louise Lee Nielsen og Mette Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Louise Lee Nielsen og Mette Christensen. People Vision ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er HR juridisk rådgivning
Stadig minus: Qlife ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i Ballerup-virksomheden Qlife ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -14,3 millioner til -27,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -8,6 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 15 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 39 ansatte - en fremgang på 160 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -22,3 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Qlife ApS sidste år fra 31,8 millioner til 39,5 millioner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Warthoe. Virksomheden ejes af Qlife Holding AB. I Erhvervsstyrelsens register er Qlife ApS anbragt i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, designe, producere og sælge biomarkør hjemme- og selvtests med samme kvalitet som high performance laboratorieudstyrKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet manroland Nordic Danmark ApS i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -245.192 til 25.022 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 988.539 kroner i det foregående regnskab til 862.784. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra 25.287 til 50.309. Virksomheden ledes af direktør Stefan Guba. I første omgang er det manroland sheetfed GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Anthony John Langley, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er manroland Nordic Danmark ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og agenturvirksom- hed indenfor den grafiske branche samt enhver efter be- styrelsens skøn hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Ballerup har skåret underskuddet nedBallerup-virksomheden GN Ejendomme A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -174.000 til -93.000 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 16,7 millioner kroner til 23,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 156,1 millioner til 156 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Gormsen. Virksomheden ejes af GN STORE NORD A/S. I Erhvervsstyrelsens register er GN Ejendomme A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive indistri-, handels- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Ballerup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i GN Financing A/S, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 6,6 millioner til 67,5 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 68,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 5,6 millioner til 58,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Peltola Toft. Virksomheden ejes af GN STORE NORD A/S. GN Financing A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksom-hed med finansielle aktiviteter, der er relevante for GN koncernen for at støt-te koncernens direkte eller indirekte virksomhed inden for kommunikationsteknologi og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, inklusiv industri- og handelsinvesteringer, der er kompatible med dette formålKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Miniuniverset ApSBallerup-virksomheden Miniuniverset ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -62.342 til -168.820 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 320.753 kroner i det foregående regnskab til 185.131 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 389.998 til 257.119 kroner . Virksomheden ledes af direktør Birgitte Falk. I første omgang er det Birfa Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Falk, der er den dominerende ejer. Miniuniverset ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med import, salg og distribution af baby og børneprodukter, agent- og konsulentaktiviteter i Danmark og internationalt samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Ballerup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Fredensborg Bycenter ApS, der er en virksomhed i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 544.018 til 12,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 2,3 millioner til 10,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mads Toksværd og Roar Bregnholt Jensen. I første omgang er det RESULTS ApS, ROAR BREGNHOLT HOLDING ApS og Danora Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Toksværd, Roar Bregnholt Jensen og Sigurd Lilienfeldt, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Fredensborg Bycenter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Ballerup fik større overskud end året førIN-Vest 5 ApS, der er en virksomhed i Ballerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 178.622 til 203.514 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 384.987 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 433.383 kroner i det foregående regnskab til 395.004. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-virksomheden fra 4,4 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Keld Amdi Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Keld Amdi Sørensen. IN-Vest 5 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Ballerup får milliontabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i FalCom A/S, der er et firma i Ballerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -32,9 millioner til -45,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -26,4 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -11,0 millioner kroner til -4,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Selv om året endte med et underskud på -33,1 millioner kroner efter skat, voksede formuen i FalCom A/S sidste år fra 15,4 millioner til 67,3 millioner . Firmaet ledes af direktør Mark Christopher Orton. Virksomheden ejes af GN AUDIO A/S. FalCom A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af høreapparater og dele hertil". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive industri-, handels- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Prinsesse Nails ApS i Ballerup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ballerup-virksomheden Prinsesse Nails ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -174.515 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 347.652 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thanh Phong Tran. Virksomhedens reelle ejere er Thanh Phong Tran. Prinsesse Nails ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ballerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MedicSport A/S i Ballerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,2 millioner til 817.455 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 28 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 26 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,9 millioner kroner til 12,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ballerup-firmaet fra 7,3 millioner til 8,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Bøgh Larsen. I første omgang er det Fitness & Healthcare Group A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bjørn Barsø, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MedicSport A/S anbragt i branchen "Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri med sportsartikler og andre varerKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ballerup-virksomheden ProTerapi A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 631.000 til -285.520 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Bøgh Larsen. I første omgang er det Fitness & Healthcare Group A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bjørn Barsø, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ProTerapi A/S anbragt i branchen "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med børnehjælpemidler og udstyr til fysioterapiKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Ballerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ballerup-virksomheden InterAct ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 208.456 til -93.729 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 266.274 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,2 millioner kroner året før til -13.528 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 285.807 til 192.079 kroner . Virksomheden ledes af direktør Signe Fogtmann Sønderskov. Virksomhedens reelle ejere er Signe Fogtmann Sønderskov. I Erhvervsstyrelsens register er InterAct ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at yde rådgivning og varetage projektledelse af projekter primært indenfor byggeri og facility management samt ledelsesrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vanløses virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Skuldrene sænkes, så snart du går ned ad trapperne: Velkommen til byens mentale oase

Børnehave frygter Fenger-byggeri

Børnehave er nabo til Fenger-byggeri: Vi er bekymrede for vores børn

Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

Vanløse

Kenneth fra Vanløse har opfundet en sugerørsrenser, som gør kloden renere

Groenewegen triumferer i Sønderborg efter massespurt

Skal Vanløse have en trold?

Skal trolden Ivan flytte fra Sydhavnen til Vanløse?

Tour de france

Tidligere cykelrytter Andreas Lund: - Jeg håber, der kommer masser af sidevind på Storebæltsbroen

Blotter i Vanløse

Ekspert: Derfor er blotter-sagen fra Vanløse atypisk

Coronaen strammer grebet om Europa, mens vi valfarter på sommerferie: Se her, hvor galt det står til på dit rejsemål

TRAFIK

Gavebod til københavnske cyklister: Her vil overborgmester lave ensrettede cykelstier og flere fartbump

Stigende boligpriser i starten af året varer ikke ved, siger cheføkonom: Nogle vil opleve, at de ikke kan låne så meget, som de troede

Farlig vej

Så skete det igen: Uheld på Jyllingevej

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Havekoncerter i Vanløse

Man har et standpunkt, til man tager et nyt: - Jeg tog fejl og fortsætter med havekoncerter

Annonce