Annonce
Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

På vej frem: Byggevirksomhed i Vanløse har skåret underskuddet nedVanløse-virksomheden Brandt-Entreprise ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -195.620 til -142.844 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 295.389 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -38.122 kroner året før til 274.961 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -101.069 til -212.822 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mathias Brandt Petersen. I første omgang er det Arbus Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mathias Brandt Petersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Brandt-Entreprise ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve arbejde som erhverv, som omfatter en total entreprise på vedligeholdelse, reparationer og nybygKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Vanløse tjente flere penge i seneste regnskabTABERNAKEL ApS, der er en virksomhed i Vanløse, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1746 til 6212 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 534.386 kroner i det foregående regnskab til 285.964 - et fald på -46 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 237.158 til 241.299. Virksomheden ledes af direktør Nicolas Holkenberg. I første omgang er det EQUITY INVESTMENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nicolas Holkenberg, der er den dominerende ejer. TABERNAKEL ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er administration af ejendomme, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tilbygger ApS i VanløseTilbygger ApS, der er en virksomhed i Vanløse, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 229.493 til 43.309 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 229.493 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 774.041 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 32.845 kroner efter skat, faldt formuen i Tilbygger ApS fra 303.777 til 186.622 kroner . Virksomheden ledes af direktør Axel Ørndrup. I første omgang er det Mosbæk Ørndrup ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Axel Ørndrup, der er den dominerende ejer. Tilbygger ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er industrielt design, farvestyring, undervisning, udlånsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Gentlemans Barbershop ApS fik større overskud end året førGentlemans Barbershop ApS, der er en virksomhed i Vanløse, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 52.378 til 156.254 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 95.424 kroner i det foregående regnskabsår til 314.473 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 21.858 til 97.042. Firmaet ledes af direktør Ali Abdulhussein Orian. Virksomhedens reelle ejere er Ali Abdulhussein Orian. Gentlemans Barbershop ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørsalonKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kudos ApS i Vanløse får underskudDet seneste år er endt med underskud i Vanløse-virksomheden Kudos ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -48.185 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 22.032 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rohit Akshay Kumar. Virksomhedens reelle ejere er Rohit Akshay Kumar. Kudos ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Analysekompagniet ApS i Vanløse går fra overskud til underskudOverskuddet i Vanløse-virksomheden Analysekompagniet ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 89.000 til -262.187 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 603.000 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,3 millioner i det foregående regnskabsår til 561.799 - et fald på -57 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 172.770 kroner . Virksomheden ledes af direktør Merete Daniel Nielsen. I første omgang er det ANALYSEKOMPAGNIET HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Merete Daniel Nielsen, der er den dominerende ejer. Analysekompagniet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Inge Holm ApS i VanløseOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Inge Holm ApS, der er et firma i Vanløse. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 69.537 til 18.398 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 167.480 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 916.809 kroner i det foregående regnskab til 867.292. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 13.998 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Inge Holm ApS fra 184.198 til 141.696 kroner . Firmaet ledes af direktør Inge Holm. Virksomhedens reelle ejere er Inge Holm. Inge Holm ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er psykoterapi, mindfulness, coaching, supervision, undervisning, konsulentarbejdeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Vanløse ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i MYOSUL ApS, der er et firma i Vanløse, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 882.655 til -1,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 882.655 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -18.797 kroner året før til 6615 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 6,7 millioner til 5,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Arne Nyholm Gam. Virksomhedens reelle ejere er Arne Nyholm Gam. I Erhvervsstyrelsens register er MYOSUL ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed i reumatilogi og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Støt Din Klub ApSVanløse-virksomheden Støt Din Klub ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -23.207 til -18.979 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -20.339 kroner til -18.016 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -613.376 til -632.355 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ole Karkov Jakobsen. I første omgang er det JBOK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Karkov Jakobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Støt Din Klub ApS anbragt i branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed herunder salg af tjenesteydelser og networking og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Frisør One ApSVanløse-virksomheden Frisør One ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -196.620 til -352.811 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -94.322 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 584.636 kroner året før til -264.949 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -345.731 til -649.064 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Haulund Strandgaard. I første omgang er det M. Strandgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Haulund Strandgaard, der er den dominerende ejer. Frisør One ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er drift af frisørsalon og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Cufadan Ejendomme Ballerup ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Cufadan Ejendomme Ballerup ApS, der er en virksomhed i Vanløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 996.836 til 12,6 millioner kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 13,4 millioner til 23,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Haulund Strandgaard. I første omgang er det Kamoch Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Haulund Strandgaard,Christian Strandgaard,Katja Strandgaard Riberholdt, der er de dominerende ejere. Cufadan Ejendomme Ballerup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at erhverve, besidde, sælge og udleje fast ejendom samt anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vanløses virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce
For abonnenter

Bente blev anmeldt for spritkørsel efter episode i supermarkedet: - Jeg er anmelderen evigt taknemlig

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vanløse

Rykker lyset tættere på Damhussøen? Her er planerne

Vanløse For abonnenter

Sure smileyer vælter ind: To områder i byen har fået bøder for en halv million kroner

Analyse For abonnenter

Der er åben krig på rådhuset: Derfor nærer Socialdemokratiet et sjældent set raseri til Enhedslisten

Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

For doven til at hente din egen takeaway? Forstå hvorfor restauratørerne hader Wolt

Absalon til Vanløse

Nyt folkehus har fulde huse, men ingen adresse: Folk vil have mere

Hotliste

Fra sexet lingeri til elektronik: Se, hvad der hittede på Black Friday

Kultur For abonnenter

Brian Ingberg har verdens største vodkasamling og en vodka til 8 millioner: - Sådan må du aldrig drikke vodka

P-piller var ved at slå Karen ihjel: Kvinder vælger i stigende grad andre former for prævention

Konkurrence

Giganavne mødes i København: Kom gratis med til den vildeste 'Vi Elsker'-festival nogensinde

It-rigmand Preben Damgaard er død efter kort tids sygdom

Fengergrunden

Jan Gehl: - De to tårne er ikke velkomne i Vanløse

Julelys

Har du også undret dig? Derfor er der ikke julelys på Ålekistevej

Se listen For abonnenter

Efter historisk svære år vælter pengene ind: Disse restauranter tjener mest i København

Annonce