Annonce
Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

Nedad: Holdingselskab i Vanløse fik igen tabVanløse-virksomheden BOLIGBYTTER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2781 til -2849 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -2565 kroner. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra -40.691 til -43.541 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jens Schultz Jørgensen. I første omgang er det Line Schultz Madsen,Jens Schultz Jørgensen,Charlotte Iding,Henrik Iding,Frederikke Kirkegaard Iding,Gustav Schultz Iding, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Schultz Jørgensen,Charlotte Iding, der er de dominerende ejere. BOLIGBYTTER ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i VanløseIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i BOLIGBYTTER.DK ApS, der er et firma i Vanløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 21.546 til 8247 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 21.546 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 21.546 i det foregående regnskabsår til 8247 - et fald på -62 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra -66.512 til -58.265. Firmaet ledes af direktør Jens Schultz Jørgensen. I første omgang er det BOLIGBYTTER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Schultz Jørgensen, der er den dominerende ejer. BOLIGBYTTER.DK ApS hører hjemme i branchen "Webportaler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er reklame- og markedsføringsvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Olsen's Hjemmeservice ApS i Vanløse gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Olsen's Hjemmeservice ApS i Vanløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.619 til 69.792 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 80.414 kroner i det foregående regnskabsår til 303.876 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-firmaet fra -10.315 til 53.867. Virksomheden ledes af direktør Michael Roer. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Olsen. I Erhvervsstyrelsens register er Olsen's Hjemmeservice ApS anbragt i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre hjemmeservice, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Vanløse tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Haslev-Hansen Entreprise ApS, der er en virksomhed i Vanløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 311.378 til 595.938 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 272.164 kroner i det foregående regnskabsår til 557.468 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 689.026 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Vormslev Haslev-Hansen. I første omgang er det HASLEV-HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Vormslev Haslev-Hansen, der er den dominerende ejer. Haslev-Hansen Entreprise ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte produktion, handel, finansiering, håndværk og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Vanløse tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Haslev-Hansen Entreprise ApS, der er en virksomhed i Vanløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 311.378 til 595.938 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 272.164 kroner i det foregående regnskabsår til 557.468 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 689.026 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Vormslev Haslev-Hansen. I første omgang er det HASLEV-HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Vormslev Haslev-Hansen, der er den dominerende ejer. Haslev-Hansen Entreprise ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte produktion, handel, finansiering, håndværk og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Blikkenslagervirksomhed i Vanløse tjente flere penge i seneste regnskabHaslev-Hansen VVS & Kloak ApS, der er en virksomhed i Vanløse, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.817 til 512.081 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 766.300 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Martin Vormslev Haslev-Hansen. I første omgang er det HASLEV-HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Vormslev Haslev-Hansen, der er den dominerende ejer. Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive VVS-installatør-, håndværksservice-, finansierings-, investerings-, rådgivnings- og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vanløse fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Haslev-Hansen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Vanløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 741.180 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 12,1 millioner til 15,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Vormslev Haslev-Hansen. I første omgang er det HASLEV-HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Vormslev Haslev-Hansen, der er den dominerende ejer. Haslev-Hansen Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med ejendomme og udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Vanløse fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Haslev-Hansen Ejendomme 2 ApS, der er en virksomhed i Vanløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 830.783 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vanløse-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Vormslev Haslev-Hansen. I første omgang er det HASLEV-HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Vormslev Haslev-Hansen, der er den dominerende ejer. Haslev-Hansen Ejendomme 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Vanløses virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce
For abonnenter

Bente blev anmeldt for spritkørsel efter episode i supermarkedet: - Jeg er anmelderen evigt taknemlig

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vanløse

Rykker lyset tættere på Damhussøen? Her er planerne

Vanløse For abonnenter

Sure smileyer vælter ind: To områder i byen har fået bøder for en halv million kroner

Analyse For abonnenter

Der er åben krig på rådhuset: Derfor nærer Socialdemokratiet et sjældent set raseri til Enhedslisten

Vanløse For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vanløse

For doven til at hente din egen takeaway? Forstå hvorfor restauratørerne hader Wolt

Absalon til Vanløse

Nyt folkehus har fulde huse, men ingen adresse: Folk vil have mere

Hotliste

Fra sexet lingeri til elektronik: Se, hvad der hittede på Black Friday

Kultur For abonnenter

Brian Ingberg har verdens største vodkasamling og en vodka til 8 millioner: - Sådan må du aldrig drikke vodka

P-piller var ved at slå Karen ihjel: Kvinder vælger i stigende grad andre former for prævention

Konkurrence

Giganavne mødes i København: Kom gratis med til den vildeste 'Vi Elsker'-festival nogensinde

It-rigmand Preben Damgaard er død efter kort tids sygdom

Fengergrunden

Jan Gehl: - De to tårne er ikke velkomne i Vanløse

Julelys

Har du også undret dig? Derfor er der ikke julelys på Ålekistevej

Se listen For abonnenter

Efter historisk svære år vælter pengene ind: Disse restauranter tjener mest i København

Annonce