Annonce
Børneliv

- Det er et valg man træffer, fordi man ikke ønsker at sende sine børn i institution

Regitze Bryld håber at politikerne på onsdag beslutter ikke at udfase KK-privat dagpleje. Foto: Malene Nelting Jepsen.
På onsdag tager Børne- og Ungdomsudvalget stilling til Børne- og ungdomsforvaltningens indstilling om en udfasning af KK-privat dagpleje. Regitze Bryld der passer sit barn hjemme, opfordrer politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget til at fortsætte ordningen. Alternativt at give mulighed for hjemmepasning - med tilskud. Politikerne er delte.

- Der er undervisningspligt i Danmark, men ikke institutionspligt. Derfor bør der være lige mulighed for forældre, der vælger at have børn i institution og dem der passe dem hjemme. Ordene kommer fra Regitze Bryld, der er mor til et barn på et år, som hun hjemmepasser. Nu har hun søgt om at blive en del af den private pasningsordning KK-privat dagpleje inden den måske udfases når Børne- og Ungdomsudvalget på onsdag skal tage stilling til en eventuel udfasning fra 1. november.

30 år gammel dagpleje-ordning udfases måske

KK-privat dagpleje giver forældre mulighed for at passe eget barn samt et andet, sine tvillinger eller to af sine egne, har eksisteret i 30 år. Grunden til at den skal udfases er, at 'der ikke er hjemmel til ordningen i den nuværende dagtilbudslov,' da ordningen ’KK-privat dagpleje’ ikke kan opfattes som et obligatorisk læringstilbud, og da mange ofte også passer et andet barn, hvilket betyder at ordningen ikke lever op til Dagplejelovens kapitel 16 om pasning af eget barn, da det udelukkende er muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn - men ikke andres børn.

Og Regitze passer ikke sit barn for pengenes skyld.

- For at få tilskud fra kommunen til at passe sine egne børn, skal jeg leve op til en lang række krav. Blandt andet skal jeg stå til rådighed 48 timer om ugen og konstant stå til rådighed for et uanmeldt besøg fra kommunen. Det, og mange flere krav, får jeg en halv dagplejerløn for, siger Regitze og slår fast, at hun ikke går ind i ordningen for for pengenes skyld, men da det pt er den eneste mulighed.

Hvad vil du sige til de politikere, der skal tage stilling til udfasningen på onsdag?

- De bør fortsætte ordningen eller alternativt give tilskud til hjemmepasning, som man ikke kan få i Københavns Kommune. Jeg vil vove at påstå, at der ikke er en eneste familie, der vælger at passe hjemme på grund af pengene , siger Regitze og fortsætter.

- Det er et valg man træffer, fordi man ikke ønsker at sende sine børn i institution. De må gerne, for min skyld, afskaffe ordningen, som den ser ud i dag, hvis de i stedet indfører en bedre løsning. Fjernes den, stiller politikerne københavnske forældre urimeligt dårligere end i andre kommuner, siger Regitze og slår fast.

- Rygtet om, at ordningen stopper har hurtigt spredt sig i 'hjemmepasser-kredse', men det er ikke noget, der ellers er meldt ud - det synes jeg er kritisabelt. Det er som om, kommunen vælger at snige ordningen ud af bagdøren. Jeg vil derfor opfordre alle, der ønsker at passe deres børn selv, til straks at ansøge om ordningen her. Det vil forhåbentligt give politikerne en ide om, hvor mange vi er, der ønsker et reelt alternativ til de københavnske institutioner.

Annonce

Enhedslisten: Ordningen skal leve op til loven

VanløseLIV har spurgt en repræsentant for hvert parti i Børne- og Ungdomsudvalget, hvad de siger til Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling om at udfase ordningen. Den første er Knud Holt fra Enhedslisten. Han udtaler.

- Lige nu er det lagt op som en sag, vi skal tage til efterretning. Vi mener derfor, at spørgsmålet skal tilbage til forvaltningen til fornyet behandling, så vi kan få oplyst, hvad mulighederne er for, at ordningen kan fortsætte og samtidig leve op til lovgivningen, før udvalget træffer en beslutning.

Vil Enhedslisten arbejde for, at københavnske forældre får mulighed for at tilskud til hjemmepasning, hvis det ender med en udfasning?

- Nej, svarer, Knud Holten Nielsen (EL).

Hos Det Konservative Folkeparti er de af en anden holdning. Helle Bonnesen (K) udtaler.

- Jeg stemmer imod. Vi har en ordning, der er elsket, og den er et godt redskab at have i de perioder, hvor den almindelig pasning ikke slår til. Jeg kan derfor ikke se nogen grund til, at man begrænser de københavnske børnefamilier.


Hvis ordningen skal justeres for at leve op til den gældende lovgivning, så må Rådhusets jurister se at spidse blyanten, så vi kan bevare ordningen fordi det gælder om, at tilbyde de københavnske børnefamilier så mange valgmuligheder som muligt

Jens-Kristian Lütken (V), Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget


Københavns Kommune bliver vel nødt til at følge landets love?

- Jeg tænker, at det er for svagt bare at give op. Både lokalt og landspolitisk kerer de konservative sig meget om børnefamilierne, og jeg ved, at der sidder folk på Christiansborg, der er klar til at hjælpe med en eventuel lovændring, svarer Helle Bonnesen.

Vil Det Konservative Folkeparti arbejde for, at københavnske forældre får mulighed for at få tilskud til hjemmepasning, hvis det ender med en udfasning?

- Det er jeg ikke afvisende overfor, svarer Helle Bonnesen, som arbejder på at finde flertal til en ny indstilling sammen med Henrik Svendsen fra Dansk Folkeparti, der også er imod udfasningen.

Annonce

SF: Børn skal gå i vuggestue

Også Venstre er imod udfasningen. Jens-Kristian Lütken (V) udtaler.

- I snart 30 år har København haft mulighed for pasning af eget barn og et andet barn i privat dagpleje. Og det har fungeret glimrende og har givet valgfrihed til børnefamilierne. Det er noget, vi lægger meget vægt på i Venstre.

Københavns Kommune skal vel følge landets love?

- Hvis ordningen skal justeres for at leve op til den gældende lovgivning, så må Rådhusets jurister se at spidse blyanten. De københavnske børnefamilier skal have så mange valgmuligheder som muligt. Derfor er en skrotning af ordningen den forkerte vej at gå, svarer Jens-Kristian Lütken (V).

Sagen kort.

Onsdag 7. oktober skulle Børne- og Ungdomsforvaltningen vurdere om den 30 år gamle pasningsordning KK-privat dagpleje i Københavns Kommune skulle udfases per 1. november.

Grunden er, at 'der ikke er hjemmel til ordningen i den nuværende dagtilbudslov,' da ordningen ’KK-privat dagpleje’ ikke kan opfattes som et obligatorisk læringstilbud, og da mange ofte også passer et andet barn, hvilket betyder at ordningen ikke lever op til Dagplejelovens kapitel 16 om pasning af eget barn, da det udelukkende er muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn - men ikke andres børn.

Derfor skal det tages til efterretning på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet onsdag 7. oktober, om ordningen udfases, således at der ikke bliver 'behandlet nye ansøgninger til ordningen, som er indsendt efter den 1. november 2020', som der står i indstillingen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Børne- og Ungdomsudvalget.

Hos Socialistisk Folkeparti vil man stemme for, at KK-privat dagpleje udfases, da den ifølge Klaus Mygind er ulovlig.

Kunne SF finde på at arbejde for tilskud til hjemmepasning, hvis det ender med en udfasning?

- Børn skal gå i vuggestue eller dagpleje, med mindre der er pædagogiske, sundhedsmæssige eller psykiske behov der gør, at barnet skal hjemmepasses, udtaler Klaus Mygind.

Og Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen er i samme båd.

Annonce

Jesper Christensen (S): Det skal gavne alle børn

- Københavns Kommune har en pasningsordning uden hjemmel i den nuværende lovgivning, og derfor skal ordningen udfases. De forældre og børn, der bruger ordningen nu, kan selvfølgelig fortsætte i ordningen, udtaler Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), og siger afsluttende.

- Ordningen bruges fortrinsvis af forældre, der passer egne børn. Eksempelvis blev godt 80 procent af de indmeldte børn passet af deres egne forældre i januar. Borgernes skattekroner skal ikke betale for, at en forælder går derhjemme og passer sine børn. Jeg vil hellere bruge pengene på tiltag, der gavner alle børn i København. Eksempelvis på at udvikle kvaliteten i vores fælles daginstitutioner, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

VanløseLIV har forsøgt at få svar Jes Vissing Tiedeman (B) og Niko Grunfeld fra De frie Grønne. De er ikke vendt tilbage på VanløseLIVs henvendelse

Annonce